Bildet mitt
Jeg er 40 år. Familie: skilt; jeg og Linda har 2 døtre. Jeg er kristen, og er stolt av det:-)

søndag 13. april 2014

Tanker om påsken

Denne gang vil jeg skrive om hva som markeres/minnes de forskjellige dagene i påsken. Jeg har tatt med rikelig med bibelvers.

Familie og medier er en organisasjon, som arbeider for at kristen tro og gode verdier skal prege mediehverdagen. Linken under bringer mine tanker til den sjelelige/åndelige forberedelsen til påske. Jeg anbefaler deg og bruke ca. 10 min. til å lese innlegget. Det er til ettertanke.
FOM#: Tanker om å faste/avstå fra det som tar oppmerksomheten vår

# = Familie og medier.

Her vil jeg skrive om dagene i påsken, både de som er i den norske kalender og de som er på primstaven.

Fastelavnssøndag
blir etterfulgt av blåmandag og fetetirsdag. Disse 3 dagene utgjør fastelavn. Disse dagene er for å spise seg opp og ha noe å gå på i fasten.
Kilde: Wikipedia.

Askeonsdag
Første dag i fastetiden. I middelalderen strødde man denne dagen aske i håret som tegn på botferdighet. Senere har det vært skikk i den romersk katolske kirke at presten tegner et kors på de troendes panne med aske fra palmegreiner.
Kilde: Caplex leksikon.

Faste
Til minne om Jesu 40 dagers faste i ørkenen.
Kilde: Wikipedia.

Palmesøndag
Da Jesus red inn i Jerusalem på et esel, hyllet folkemengden ham som konge og viftet med greiner fra palmetrær.
"Dagen etter fikk folkemengden som var kommet til festen, høre at Jesus var på vei inn i Jerusalem. Da tok de palmegreiner og gikk ut for å møte ham, og de ropte:
           Hosianna!
           Velsignet er han som kommer
           i Herrens navn,
           Israels konge!"

Evangeliet etter Johannes 12:12-13

Skjærtorsdag
Ordet skjær (skíra) kommer fra norrønt og betyr rense (skjær=ren). Denne dagen minnes vi at Jesus vasket disiplenes føtter og innstiftet nattverden/brødsbrytelsen.
Kilde: Wikipedia.
Jesus vasket disiplenes føtter:
 "Da reiser han seg fra måltidet, legger av seg kappen, tar et linklede og binder det om seg.   Så heller han vann i et fat og begynner å vaske disiplenes føtter og tørke dem med linkledet som han hadde rundt livet.   Han kommer til Simon Peter. Peter sier: «Herre, vasker du mine føtter?»   Jesus svarte: «Det jeg gjør, forstår du ikke nå, men du skal forstå det siden.»   «Aldri i evighet skal du vaske føttene mine», sier Peter. «Hvis jeg ikke vasker deg, har du ingen del i meg», svarte Jesus.   Da sier Peter: «Herre, ikke bare føttene, men hendene og hodet også!»  Jesus sier til ham: «Den som er badet, er helt ren og trenger bare å vaske føttene."
Evangeliet etter Johannes 13:4 -10a

Jesus innstiftet nattverden:
"Mens de holdt måltid, tok Jesus et brød, takket og brøt det, ga disiplene og sa: «Ta imot og spis! Dette er min kropp.»  Og han tok et beger, takket, ga dem og sa: «Drikk alle av det!  For dette er mitt blod, paktens blod, som blir utøst for mange så syndene blir tilgitt.  Jeg sier dere: Fra nå av skal jeg ikke drikke av denne frukten av vintreet før den dagen jeg drikker den ny sammen med dere i min Fars rike.»"
Evangeliet etter Matteus 26:26-29

Langfredag
Vi minnes at Jesus, etter å ha blitt forrådt og tatt til fange, ble korsfestet og døde.

Her vil jeg sitere et utdrag fra trosbekjennelsen, artikkelen om Jesus, som blir brukt i Den norske kirke:
" (...) pint under Pontius Pilatus,
korsfestet, død og begravet,
fór ned til dødsriket,
stod opp fra de døde tredje dag, (...)"

" Judas, han som forrådte ham, kjente også til stedet, for Jesus og disiplene hadde ofte kommet sammen der.  Judas hentet nå vaktstyrken og noen av overprestenes og fariseernes vaktmenn, og de kom dit med fakler, lamper og våpen."
Evangeliet etter Johannes 18:2-3

"Simon Peter hadde et sverd. Han trakk det, hogg etter øversteprestens tjener og kuttet det høyre øret av ham. Tjeneren het Malkos.  Men Jesus sa til Peter: «Stikk sverdet i sliren! Skulle jeg ikke tømme det begeret min Far har gitt meg?»"
Evangeliet etter Johannes 18:10-11

" Men Jesus sa: «La det være med det!» Og han rørte ved tjenerens øre og helbredet ham."
Evangeliet etter Lukas 22:51

 "Vaktstyrken, kommandanten og jødenes vaktmenn grep nå Jesus, bandt ham og førte ham først til Annas."
Evangeliet etter Johannes 18:12-13a

"Soldatene flettet en krone av torner og satte den på hodet hans, og de la en purpurkappe om ham."
Evangeliet etter Johannes 19:2

" Pilatus hadde laget en innskrift og festet til korset. Den lød:
          «Jesus fra Nasaret, jødenes konge.»"
Evangeliet etter Johannes 19:19

"Ved Jesu kors sto hans mor, morens søster, Maria som var gift med Klopas, og Maria Magdalena. Da Jesus så sin mor og ved siden av henne disippelen han elsket, sa han til sin mor: «Kvinne, dette er din sønn.»  Deretter sa han til disippelen: «Dette er din mor.» Fra da av tok disippelen henne hjem til seg."
Evangeliet etter Johannes 19:25-27

" Da Jesus hadde fått vineddiken, sa han: «Det er fullbrakt!» Så bøyde han hodet og utåndet."
Evangeliet etter Johannes 19:30

I dette verset sa Jesus at hans gjerning er fullbrakt. Dette må forklares. På Jesu tid ofret jødene dyr, for at folket skulle få tilgivelse for sine synder av Gud (Jahve). Da ofret presten gjerne et lam.
" da skal han komme til presten med et skyldoffer, en lyteløs vær av feet, verdsatt som et fullgodt offer. Og presten skal gjøre soning for ham for den synd han har gjort av vanvare, uten å vite om det, så han får tilgivelse."
3. Mosebok 5:18

De kristne tror at Jesus ofret seg for menneskeheten, så han var og er et offer for alle mennesker.
"Dagen etter ser han Jesus komme, og han sier: «Se, der er Guds lam, som bærer verdens synd."
Evangeliet etter Johannes 1:29
Altså tror de kristne at de som vil tro på Jesus, blir tilgitt sine synder. Dermed blir de regnet rettferdig for Gud, gjennom Jesus.

Påskeaften
Det markeres ikke noe spesiellt denne dagen. Man sier gjerne at påskeaften er den dagene kirken står samlet i sorg ved Krisi grav.
Kilde: Wikipedia.

1. Påskedag
Vi feirer at Jesus sto opp fra graven. Det heter i trosbekjennelsen at Jesus sto opp på den 3. dag. Denne matematikken kan trenge en nærmere forklaring. Jødene regnet tradisjonelt at døgnet varte fra solnedgang til solnedgang. Jesus døde, etter norsk tid, kl. 15:00. Dermed blir langfredag (solnedgang) den 1. dagen etter Jesu død. Deretter kommer påskeaften. Og den 3. dagen er 1. påskedag.
" Men Maria sto like utenfor graven og gråt. Gråtende bøyde hun seg fram og så inn i graven. Da fikk hun se to hvitkledde engler sitte der Jesu kropp hadde ligget, en ved hodet og en ved føttene. «Hvorfor gråter du, kvinne?» spurte de. Hun svarte: «De har tatt Herren min bort, og jeg vet ikke hvor de har lagt ham.»  I det samme snudde hun seg og så Jesus stå der, men hun skjønte ikke at det var han. «Hvorfor gråter du, kvinne?» spør Jesus. «Hvem leter du etter?» Hun trodde at det var gartneren, og sa til ham: «Herre, hvis du har tatt ham bort, så si meg hvor du har lagt ham, så skal jeg ta ham med meg.» «Maria», sa Jesus. Da snudde hun seg og sa til ham på hebraisk: «Rabbuni» – det betyr mester. Jesus sier til henne: «Rør meg ikke, for jeg har ennå ikke steget opp til Far. Men gå til mine brødre og si til dem at jeg stiger opp til ham som er min Far og Far for dere, min Gud og deres Gud.»
     Da gikk Maria Magdalena av sted og sa til disiplene: «Jeg har sett Herren!» Og hun fortalte hva han hadde sagt til henne."
Evangeliet etter Johannes 20:11-18

"For først og fremst overga jeg til dere det jeg selv har tatt imot,
          at Kristus døde for våre synder etter skriftene,
         
   
   at han ble begravet,
          at han sto opp den tredje dagen etter skriftene,
         
   
   og at han viste seg for Kefas og deretter for de tolv.  Deretter viste han seg for mer enn fem hundre søsken på én gang. Av dem lever de fleste ennå, men noen er sovnet inn.   Deretter viste han seg for Jakob, deretter for alle apostlene."
Paulus første brev til Korinterne 15:3-7

2. Påskedag
Det markeres ikke noe spesiellt denne dagen. 2. påskedag er første mandag etter første påskedag.
Kilde: Wikipedia.

Jeg håper dette var lærerikt og interssant å lese.